W wielu przypadkach jedyna kopia materiału wideo jest zapisana na kasecie vhs i dlatego też podczas jej przegrywania konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie uszkodzić samego materiału. Jego uszkodzenie mogłoby doprowadzić do tego, że zostałby on bezpowrotnie uszkodzony. Bezpieczne przegranie vhs na dvd ma jak najbardziej sens i jak najbardziej warto zdecydować się na

Read more…